Tietosuojaseloste

Voimassa 17.5.2018 tai sitä myöhemmin rekisteröityville käyttäjille 17.5.2018 alkaen, ja olemassa oleville käyttäjille 25.5.2018 alkaen

Tämä tietosuojaseloste kuvaa ResQ Club Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä "me") asiakkaiden henkilötietojen keräämiseen, käsittelemiseen, siirtämiseen ja luovuttamiseen liittyvät periaatteet. Asiakas ("sinä", "käyttäjä" tai "rekisteröity") on henkilö, joka käyttää internet-sivujamme tai palveluamme ("verkkopalvelut") tai muutoin ottaa meihin yhteyttä. "Palvelullamme" tarkoitetaan meidän digitaalista palvelualustaamme (internet-sivujamme ja/tai mobiiliapplikaatiotamme), jonka kautta kanssamme yhteistyösopimuksen tehneet ruoka-alan toimijat tarjoavat noutoruoka-annoksia palvelun käyttäjille ostettavaksi.

Tämä tietosuojaseloste soveltuu kaikkiin verkkopalvelumme toteuttamisen yhteydessä käsittelemiimme henkilötietoihin, ml. internet-sivuillamme vierailevien henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn ja yhteistyökumppaneidemme henkilöstön henkilötietojen käsittelyyn. Tämä tietosuojaseloste koskee kuitenkin ainoastaan meidän suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä eikä se kata kolmansien osapuolten suorittamaa tietojen käsittelyä. Soveltuvan sääntelyn mahdollistamissa rajoissa emme ole vastuussa kolmannen osapuolen suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

Lisäksi tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten sinä rekisteröitynä voit käyttää voimassaolevan lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi. Otathan yhteyttä alla kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöömme, mikäli haluat lisätietoja tässä tietosuojaselosteessa mainitusta asiasta.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aiemman 1.2.2018 päivätyn tietosuojaselosteen kokonaisuudessaan.

1. Yhteystiedot

ResQ Club Oy (Y-tunnus 2725420-3)

c/o San Francisco Oy
Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki
https://www.resq-club.com

Aku-Jaakko Saukkonen
privacy@resq-club.com
puh: +358 45 883 0013

Osoite kuten yllä.

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietoryhmät sekä tietojen säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietojasi ja käsittelemme niitä automaattisesti.

Voimme kerätä henkilötietojasi käyttäessäsi verkkopalveluitamme, rekisteröityessäsi siihen tai kun olet meihin yhteydessä. Keräämiämme tietoja ovat (i) tiedot, jotka annat meille tai jotka keräämme suoraan sinulta, (ii) tiedot, jotka keräämme automaattisesti, ja (iii) tiedot, jotka keräämme muista lähteistä.

Voimme kerätä sinulta seuraavia tietoja:


Käyttäessäsi verkkopalveluitamme voimme automaattista teknologiaa, mukaan lukien palvelulokeja, evästeitä ja muita vastaavia teknologioita, hyödyntäen kerätä mm. seuraavia tietoja:Ks. tietoa evästeiden käytöstä tietosuojaselosteen kohdassa 8.
br>Voimme kerätä tietojasi myös julkisista sekä muista lähteistä, kuten muista yrityksistä ja organisaatioista, mukaan lukien meidän ja meidän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä.

Voimme myös yhdistellä sinulta kerättyjä, automaattisesti kerättyjä ja muista lähteistä kerättyjä tietoja.

Voimme lisäksi kerätä aggregoitua tietoa muista lähteistä, kuten meihin liittyvä toiminta sosiaalisessa mediassa. Tällaisesta aggregoidusta tiedosta yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:Muista mahdollisista käsittelytarkoituksista kerromme sinulle tietoja kerättäessä tai pyytäessämme suostumuksesi tietojen käsittelyyn.

4. Henkilötietojen jakaminen, vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Luovutamme henkilötietojasi vain tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Emme myy henkilötietojasi. Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi seuraavasti:Voimme myös luovuttaa verkkopalveluidemme käytöstä sellaista anonymisoituja tietoa, josta et ole tunnistettavissa. Voimme myös yhdistää sinun ja muiden asiakkaiden tietoja niin, ettet sinä ole niistä tunnistettavissa.

5. Henkilötietojen rajat ylittävät siirrot

Meillä ja konserniyhtiöillämme on eri valtioiden alueella toimivaa liiketoimintaa sekä järjestelmiä. Voimme luovuttaa tietojasi konsernimme sisällä. Voimme siirtää tai luovuttaa tietoja maihin, joissa meillä on liiketoimintaa tai ravintolayhteistyökumppaneita tai joista meille tuotetaan palveluita ja tarvittaessa muuallekin esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydessä, mukaan lukien Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirrot ja luovutukset toteutetaan soveltuvan lainsäädännön puitteissa. Mikäli Euroopan Unioni ei ole katsonut kohdemaan suojatasoa riittäväksi, huolehdimme sopimuskäytännöin, soveltuvien osin käyttäen Euroopan komission mallilausekkeita, ja/tai muilla käytännöillä riittävän tietosuojan tasosta henkilötiedoillesi. Tietoja siirretään tai luovutetaan ainoastaan tämän tietosuojaselosteen mukaisella tavalla ja siinä selostettuihin tarkoituksiin.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Olemme järjestäneet tietojen suojauksen asianmukaisesti sekä hallinnollisin ja fyysisin keinoin sekä teknisin keinoin (mm. palomuurein ja salasanoin). Työntekijöitämme sitoo salassapitovelvollisuus.

Em. suojaukseen tähtäävistä toimenpiteistä huolimatta tietojen käsittelyyn ja siirtoon internetin välityksellä liittyy kuitenkin aina riskejä. Ilmoitamme sinulle ilman aiheetonta viivytystä, jos toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, josta todennäköisesti aiheutuu korkea riski oikeuksiesi tai vapauksiesi suhteen.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteitamme tiedon säilyttämisestä.

Säilytämme tietoja niin kauan, kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Edellä mainitun ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme rekisteröidyn nimi- ja yhteystietoja sekä yksittäisiä rekisteröidyn profiilia kuvaavia tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin rekisteröity ei ole kieltänyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli rekisteröity kieltäytyy markkinoinnista eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja rekisteröidyn yhteystiedoista, jotta voimme huolehtia kiellon noudattamisesta. Rekisteröity voi em. tilanteessa pyytää tietojen poistamista myös kokonaisuudessaan. Voit itsekin soveltuvan sääntelyn puitteissa vaikuttaa tietojen säilytysaikaan käyttämällä tässä selosteessa kuvattuja oikeuksiasi (ks. kohta 9).

Pyrimme pitämään meillä olevat henkilötiedot ajantasaisina ja oikeina päivittämällä vanhentuneita tietoja sekä poistamalla tarpeettomia tietoja. Voimme aika ajoin kehottaa sinua tarkistamaan tietojesi ajantasaisuuden.

8. Evästeet

Eväste (ns. "cookie") on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttämällesi laitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustoillamme vierailevat selaimet. Evästeet eivät itsestään liiku verkossa, vaan ne asennetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut käyttämämme vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Käytämme verkkopalveluissamme sekä istuntokohtaisia, poistettavia evästeitä että selaimeen tallennettavia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät selaimen muistissa ainoastaan selaimen aukiolon ajan. Tallennettavat evästeet säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan (tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen) tai kunnes käyttäjä poistaa ne.

äytämme verkkopalveluissamme ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi verkkopalveluissamme käytetään kolmannen osapuolen, kuten mainosverkostojen, mittaus-, analytiikka- ja seurantapalveluiden sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

Evästeiden avulla voimme muistaa rekisteröidyn kirjautumistiedot ja valinnat, kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme sekä mm. mahdollistaa käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan räätälöidyn markkinoinnin ja tarjonnan esittämisen palveluisamme sekä mahdollisten väärinkäytösten tutkimisen. Hyödynnämme evästeitä myös verkkopalveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä tutkiaksemme sitä, onko markkinointisähköposteja tai uutiskirjeistä avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä.

Evästeiden asettamisen yhteydessä käyttäjille annetaan mahdollisuus kieltäytyä evästeiden asettamisesta selaimen asetusten avulla taikka käyttää tietosuojaselosteen kohdassa 9 kuvattuja vaikutusmahdollisuuksia.

9. Oikeutesi ja vaikutusmahdollisuutesi

Voit vaikuttaa tietojen käsittelyyn käyttämällä seuraavia oikeuksiasi:Huomioitahan, että palvelun käyttäminen edellyttää sähköpostiosoitteesi, nimesi ja maksuvälinetietojesi antamista ja niiden käsittelyn sallimista. Samoin palvelun käyttäminen edellyttää, että voimme lähettää sinulle palvelun käyttöön liittyvää yhteydenpitoa ja että voimme luovuttaa tilauksen käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot yhteistyökumppanillemme (eli kahvilalle/ravintolalle, jonka tarjoama tuote on verkkopalvelun kautta tilattu). Mikäli et anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaadit niiden poistamista tai käsittelyn rajoittamista, voimme estää pääsyn verkkopalveluihin tai keskeyttää niiden tarjoamisen.

Automaattisesti kerättyjen tietojen osalta voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn seuraavin tavoin:Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että evästeiden tai sijaintitiedon käytön estämisellä jotkut verkkopalvelumme toiminnallisuuksista eivät välttämättä toimi oikein tai suunnitellulla tavalla.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Kulloinkin voimassaoleva tietosuojaselosteemme on saatavilla verkkosivuillamme.